Project Description

Deze website is gemaakt in opdracht van Aart Monster, gespecialiseerd in optimalisatie van informatieketens in de sectoren Agri&Food, Tuinbouw en Uitgangsmateriaal. De website is bedoeld om het bedrijf naar buiten toe te presenteren en een gezicht te geven op internet. Via de tab ‘portfolio’ is meer informatie te vinden over de projecten van Monster Management.